Soneran Eläkesäätiö

Soneran Eläkesäätiö on aloittanut toimintansa 1.1.2002, kun silloisen PT:n Eläkesäätiön jakautuessa sen eläkevakuutustoiminta siirrettiin Soneran Eläkesäätiöön ja Suomen Postin Eläkesäätiöön. Soneran Eläkesäätiössä on A- ja B-osastot. B-osasto hoitaa toimintapiiriin kuuluvien TyEL:n vähimmäisehtojen mukaista eläketurvaa ja A-osasto lisäeläketurvaa tietyt ehdot täyttäville henkilöille. A-osasto on ollut suljettu 1.1.1994 alkaen.

Säätiöön kuuluvat työnantajina Telia Finland Oyj, Data-Info Oy, Sergel Oy, Telia Carrier Finland AB, Telia Finance Finland, Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Soneran Eläkesäätiö. Vuoden 2016 lopussa Soneran Eläkesäätiössä oli vakuutettuna noin 3500 henkilöä.